Welke ondernemende mensen in de Stedendriehoek zijn niet alleen in woord, maar vooral in daad bezig om ambities op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren? VNO-NCW Stedendriehoek en Regio Stedendriehoek zullen de 100 beste voorbeelden van duurzame initiatieven in de regio verenigen in ‘De Duurzame 100’. We willen hiermee het containerbegrip ‘duurzaamheid’ een duidelijker invulling geven, maar vooral laten zien wat er in de regio Stedendriehoek gebeurt op dit vlak.

WijzijnGroen BV behoort bij dit selecte gezelschap.

de Duurzame 100 speld